برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (3414 مشاهده)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (3181 مشاهده)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (3159 مشاهده)
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (3141 مشاهده)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (3139 مشاهده)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (2920 مشاهده)
شریعت - شهر اسلامی (2861 مشاهده)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (2500 مشاهده)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (2435 مشاهده)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (2373 مشاهده)
فتوت‌نامه معماری (2169 مشاهده)
بازگشت «هویّت» به هنر و معماری اسلامی چگونه است؟ (2116 مشاهده)
معماری در نقاشی مکتب هرات (1950 مشاهده)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (1854 مشاهده)
مقایسه‏ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‏ نگر پیش و پس از دوره‏ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‏‏(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‏ سالینگروس‏‏(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (1813 مشاهده)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (1755 مشاهده)
تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا (ع) در نسبت با زمان (1636 مشاهده)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (1630 مشاهده)
پیوند معماری و تکوّن رفتار اخلاقیِ اسلامی (304 مشاهده)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (235 مشاهده)
نظریۀ معماریِ اسلامی یا نظریۀ اسلامیِ معماری: نقدی بر اصالت اسلامی رویکردهای نظری و عملی در دوران معاصر (211 مشاهده)
ارزیابی وضعیت و ارائۀ راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان ارشد رشتۀ معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (193 مشاهده)
ارزیابی طرح جامع شهر تبریز از منظر تحقق ‌پذیری عدالت اسلامی (184 مشاهده)
بررسی تطبیقی رفتار حرارتی پوستۀ خارجی مساجد سنّتی و معاصر در شهر تبریز (176 مشاهده)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (57 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (4038 دریافت)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (4029 دریافت)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (3075 دریافت)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (2846 دریافت)
معماری در نقاشی مکتب هرات (1917 دریافت)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (1899 دریافت)
شریعت - شهر اسلامی (1724 دریافت)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (1618 دریافت)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (1512 دریافت)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (1312 دریافت)
مقایسه‏ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‏ نگر پیش و پس از دوره‏ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‏‏(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‏ سالینگروس‏‏(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (1110 دریافت)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (1054 دریافت)
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (988 دریافت)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (822 دریافت)
تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا (ع) در نسبت با زمان (778 دریافت)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (682 دریافت)
بازگشت «هویّت» به هنر و معماری اسلامی چگونه است؟ (618 دریافت)
فتوت‌نامه معماری (419 دریافت)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (177 دریافت)
نظریۀ معماریِ اسلامی یا نظریۀ اسلامیِ معماری: نقدی بر اصالت اسلامی رویکردهای نظری و عملی در دوران معاصر (165 دریافت)
پیوند معماری و تکوّن رفتار اخلاقیِ اسلامی (149 دریافت)
ارزیابی طرح جامع شهر تبریز از منظر تحقق ‌پذیری عدالت اسلامی (136 دریافت)
ارزیابی وضعیت و ارائۀ راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان ارشد رشتۀ معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (104 دریافت)
بررسی تطبیقی رفتار حرارتی پوستۀ خارجی مساجد سنّتی و معاصر در شهر تبریز (103 دریافت)
تحلیلی بر پارامترهای گونه بندی مساجد تاریخی شهر تبریز (75 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 6015 بازدید)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 5524 بازدید)
شیوه نامه ( 5227 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4043 بازدید)
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 3801 بازدید)
تماس با نشریه ( 3685 بازدید)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 919 بازدید)
خوش آمدید ( 865 بازدید)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 864 بازدید)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 71 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 609 چاپ)
شیوه نامه ( 550 چاپ)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 541 چاپ)
تماس با نشریه ( 500 چاپ)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 490 چاپ)
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 469 چاپ)
خوش آمدید ( 468 چاپ)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 100 چاپ)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 95 چاپ)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 11 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb